onsdag den 2. april 2008

VerdensAutismedag i dag....


I dag - den 2. april - er det ud over at være HC. Andersens fødseldag også første gang World Autism Day - Verdens autismedagen - markeres.
Dette er dagen hvor vi alle skal åbne vores hjerter og tage imod så meget viden om det Autistiske spektrum som muligt!

I Danmark er det langt de fleste af os af og til kommer i kontakt med et barn eller en person der er autist. Bla. derfor er det væsentligt og vigtigt for både os der er forældre til autister og for mennekser med autisme, at andrei befolkningen får øget viden og forståelse for dette handicap.

I dag er kendskabet til autisme og Aspergers syndrom udbredt. På trods af en øget viden om handicappet er der stadig mange, som ikke ved hvad autisme er, og derfor heller ikke forstår hvilke konsekvenser handicappet har for skolegang, beskæftigelse og hverdagsliv.
Også i Danmark bliver personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) udsat for overgreb. Det er ikke kun i strid med gældende lovgivning men også i strid med FN.s deklaration om de menneskelige rettigheder.
I år er det første gang Verdens autismedagen finder sted.
I december 2007 underskrev FN’s generalforsamling resolution A/RES/62/139, som slår fast at datoen den 2. april fra og med i år skal være FN’s internationale autismedag.
FN opfordrer i resolutionen medlemslandene til at øge den offentlige bevidsthed omkring mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser og deres familier.
Resolutionen påpeger, at autisme er et livslangt handicap og understreger, at diagnosticering og autismespecifik behandling er helt afgørende for, at mennesker med autisme kan få opfyldt sine rettigheder om støtte og således deltage aktivt i samfundet.

Ingen kommentarer: